Ống đồng HAILIANG & phụ kiện

Mã số: HAILIANG

Ống đồng HAILIANG & phụ kiện

Download catalogue tại đây

Ống đồng Hailiang cuộn dài 30M, ống thẳng dài 3M theo các tiều chuẩn quốc tế: ASTM B280 (áp dụng cho Hệ điều hòa không khí), ASTM B88 (áp dụng cho Hệ nước sạch); JIS, AS/NZS ... (áp dụng cho nhiều mục đích sử dụng)

ỐNG CUỘN HAILIANG 30M:
Đường kính ngoài (O.D): 6.35mm - 9.52mm - 12.7mm - 15.88mm - 19.05mm
Độ dày (Thkcs)               : 0.71mm - 0.76mm - 0.81mm - 0.89mm - 1.02mm - 1.07mm

ỐNG THẲNG HAILIANG 3M:
Đường kính ngoài (O.D): 22.22mm - 25.4mm - 28.58mm - 31.75mm - 34.92mm - 38.1mm - 41.28mm - 53.98mm
Độ dày (Thkcs)               : 0.81mm - 1.02mm - 1.14mm - 1.22mm - 1.4mm - 1.52mm


Ống & phụ kiện thép Y.J

Ống & phụ kiện thép Y.J

Mã: Ống & phụ kiện thép Y.J

Chi tiết >>

Bạc hàn HARRIS

Bạc hàn HARRIS

Mã: Bạc hàn HARRIS

Chi tiết >>

Ống đồng NeOtube & phụ kiện

Ống đồng NeOtube & phụ kiện

Mã: Ống đồng NeOtube & phụ kiện

Chi tiết >>